GOŚCIU, SIĄDŹ POD MYM LIŚCIEM...
Maria Olszowska, Gosciu siadz pod mym lisciem, 232-234

Słowa kluczowe

lipa drobnolistna
lipa szerokolistna
Tilia cordata
Tilia platyphyllos

Abstrakt

Zapewne każdy z czasów szkolnych pamięta fraszkę „Na lipę” mistrza Jana Kochanowskiego z Czarnolasu. To pochwała wielu zalet tego drzewa. W Polsce dziko rosną dwa pospolite gatunki – lipa drobnolistna (Tilia cordata) i lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos). To drzewa z szeroką koroną i gęstym listowiem.

Maria Olszowska, Gosciu siadz pod mym lisciem, 232-234