TZW. „NAŁOGI BEHAWIORALNE”
Boguslaw Habrat, Nalogi behawioralne, 33-37

Słowa kluczowe

terapia uzależnień
behawioryzm
medycyna
mózg

Abstrakt

Współczesne społeczeństwo staje się coraz bardziej zaniepokojone tzw. „nałogami behawioralnymi”, zarówno „starymi” (hazard, nałogowe uprawianie seksu, pracoholizm, zakupoholizm itp.), jak i nowymi (konsumujące dużo czasu nadmierne korzystanie z nowych mediów). Środowiska terapeutów dość jednoznacznie plasują te zjawiska jako patologię w wymiarze medycznym, głównie o charakterze nałogowym, ale są też głosy nawołujące do refleksji nad niebezpieczeństwami medykalizacji zjawisk, które mogą powodować uciążliwości i problemy, ale nie są zjawiskami chorobowymi. 

Boguslaw Habrat, Nalogi behawioralne, 33-37