REAKCJE OBRONNE PŁAZÓW BEZOGONOWYCH
Krzysztof Kowalski, Olga Sawoscianik, Reakcje obronne plazow bezogonowych, 54-62

Słowa kluczowe

reakcje obronne płazów
płazy
Anura
ropucha szara
żaba trawna
żaba wodna

Abstrakt

Jak dotąd wyróżniono ponad 30 kategorii reakcji obronnych u płazów bezogonowych (Anura). Większość  nich opisana została dla gatunków zamieszkujących obszary tropikalne. Najczęściej stosowane strategie to ucieczka oraz znieruchomienie. Znacznie rzadziej Anura stosują reakcje mające na celu odstraszenie napastnika i zmuszenie go do zaniechania dalszego ataku. Najczęściej przejawiane taktyki to uniesienie i nadymanie ciała, prezentacja grzbietu i parotoidów, opróżnienie kloaki, wokalizacja obronna, refleks kumaka oraz przewrócenie na grzbiet połączone z prezentacją jaskrawego ubarwienia na brzuchu. Jeśli reakcje te zawiodą, płazy mogą podjąć aktywną walkę z napastnikiem. Mogą go uderzyć głową, zaatakować kolcami lub wydzielić szkodliwe substancje. W niniejszym artykule dokonujemy przeglądu wybranych reakcji obronnych płazów bezogonowych oraz dyskutujemy ich znaczenie. Wskazujemy również, jakie reakcje najczęściej stosują badane przez nas trzy pospolite w Polsce gatunki: ropucha szara (Bufo bufo), żaba trawna (Rana temporaria) i żaba wodna (Pelophylax esculentus).

Krzysztof Kowalski, Olga Sawoscianik, Reakcje obronne plazow bezogonowych, 54-62