DANIO PRĘGOWANY JAKO ORGANIZM MODELOWY W BADANIACH NAD NOWOTWORAMI
Maciej Olszewski, Magdalena Pruszko, Danio pregowany, 278-284

Słowa kluczowe

choroby nowotworowe
modele badawcze
danio pręgowany
biomedycyna

Abstrakt

Wraz z rozwojem cywilizacyjnym i związaną z tym rosnącą długością życia zwiększa się liczba osób zapadających na choroby nowotworowe. Postępy w rozwoju biologii i medycyny powodują, że skuteczność leczenia nowotworów jest o wiele wyższa; niestety postęp ten w większości dotyczy krajów wysoko rozwiniętych. Zważywszy, że naukowcy badający procesy biologiczne w większości posługują się modelami badawczymi, w tym zwierzęcymi, dobór takiego modelu ze względu na jego odpowiedniość w stosunku do stawianych problemów badawczych, a także uwarunkowania ekonomiczne i etyczne jest niezwykle ważny. Na przestrzeni ostatniej dekady nastąpił gwałtowny wzrost popularności ryby danio pręgowanego jako organizmu modelowego w wielu dziedzinach badań biologicznych i biomedycznych. Poniższy artykuł przedstawia skrótowo możliwości zastosowania danio pręgowanego jako modelu badawczego w badaniach nad biologią nowotworów.

Maciej Olszewski, Magdalena Pruszko, Danio pregowany, 278-284