KAMPANIA EDUKACYJNA „BĄDŹ ZDRÓW JAK RYBA” JAKO PRZYKŁAD DZIAŁAŃ POPULARYZATORSKICH
Daria Gos, Kampania edukacyjna Badz zdrow jak ryba, 284-291

Słowa kluczowe

edukacja
MIBMiK
biologia
warsztaty edukacyjne

Abstrakt

Artykuł prezentuje kampanię edukacyjną „Bądź zdrów jak ryba” realizowaną przez Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej (MIBMiK) w Warszawie oraz efekty związane z realizacją programu. Celem akcji jest edukowanie w zakresie biologii i badań naukowych prowadzonych w Instytucie. Chcąc w przyjazny sposób przybliżyć dzieciom współczesne nauki biologiczne w zakresie uzupełniającym ich wiedzę szkolną i zachęcającym do szerszego poznawania tej dziedziny nauki w przyszłości, Instytut przygotował program warsztatów edukacyjnych dla dzieci, książeczkę i materiał wideo pod wspólnym tytułem „Bądź zdrów jak ryba”.

Daria Gos, Kampania edukacyjna Badz zdrow jak ryba, 284-291