STWIERDZENIE MARTWICY WAPIENNEJ W GMINIE STOPNICA (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)
Maciej Bonk, Martwica wapienna w gminie Stopnica, 316-317

Słowa kluczowe

skały osadowe
martwice wapienne
kalcyt

Abstrakt

Martwice wapienne to skały osadowe zbudowane z kalcytu (węglanu wapnia), który wytrąca się z roztworu zazwyczaj w środowisku wód płynących, np. przy źródłach i w korytach cieków. Przyczyną tego wytrącania jest głównie ulatnianie się z wody dwutlenku węgla (niezbędnego składnika wodnych roztworów zawierających węglany), powodowane przez ruch turbulencyjny wody, zmiany ciśnienia cząsteczkowego, zmiany temperatury lub procesy biochemiczne (związane z obecnością roślin lub szczątków roślinnych).

Maciej Bonk, Martwica wapienna w gminie Stopnica, 316-317