PRACE PASTEURA NAD OCHRONNEM SZCZEPIENIEM WŚCIEKLIZNY Opisał Józef Natanson
Wszechswiat-przed-100-laty, 318-327

Słowa kluczowe

Pasteur
szczepienia
wścieklizna

Abstrakt

Do doświadczeń w tym kierunku popchnęły Pasteura, o ile z przedstawień, czynionych Akademii nauk wnosić można, nietylko uprzednie próby i doświadczenia nad własnością zarazków karbunkułu (wąglika) i cholery kurzéj, ale nadto spostrzeżenia, nieco przypadkowe, nad odpornem zachowaniem się psów niektórych przeciw naturalnie lub sztucznie im udzielanéj wściekliźnie. Trafiał on niekiedy na psy, które mimo pokąsań lub trepanacyj, ze szczepieniem połączonych, nie dostawały wścieklizny, co wzbudziło podejrzenie w Pasteurze, że przyczyną odporności co do owych szczególnych psów są uprzednie doświadczenia, ze zbyt słabemi przedsiębrane zarazkami.

Wszechswiat-przed-100-laty, 318-327