POCZET MODELOWYCH ORGANIZMÓW BADAWCZYCH
Jolanta Gorska-Andrzejak i in., poczet modelowych organizmow badawczych, 194-208

Słowa kluczowe

modele badawcze
zwierzęce modele badawcze

Abstrakt

Przedstawiamy przegląd siedmiu organizmów modelowych, szczególnie ważnych dla badań biologicznych. Poszczególne portrety zarysowują biologię danego organizmu, czynniki decydujące o jego wykorzystaniu w badaniach naukowych oraz główne odkrycia naukowe, które przyczyniły się do jego popularności. Portrety te zostały przygotowane przez badaczy na co dzień pracujących z opisywanymi organizmami.

Jolanta Gorska-Andrzejak i in., poczet modelowych organizmow badawczych, 194-208