WPŁYW GRZYBÓW ENDOMIKORYZOWYCH (Glomus sp.) NA WZROST I ROZWÓJ PĘDU I KORZENIA ORAZ MASĘ OWOCÓW POZIOMKI (Fragaria vesca „Rugia”)
Dawid Mik, Wplyw grzybow na rozwoj poziomki, 244-246

Słowa kluczowe

grzyby endomikoryzowe
Glomus sp.
poziomka
Fragaria vesca
symbioza

Abstrakt

Przedmiotem mojej pracy badawczej było ustalenie, czy grzyby endomikoryzowe (Glomus sp.) mają wpływ na wzrost i rozwój pędu oraz masę plonów poziomki (Fragaria vesca) odmiany Rugia. Z efektów moich badań i obserwacji wnioskuję, że symbioza grzybów endomikoryzowych z poziomką wpływa na masę plonów, która zwiększyła się ponad dwukrotnie. Poziomki żyjące w symbiozie miały zauważalnie więcej korzeni bocznych. Długość korzeni w próbach badawczych była o ponad 28% większa. Pole powierzchni liści było większe o 25%. Również na poziomie komórkowym można było zaobserwować pod mikroskopem zmiany w grubości ściany komórkowej, która była zauważalnie grubsza w komórkach liści prób badawczych oraz liście te posiadały wyraźnie widoczną większą liczbę komórek.

Dawid Mik, Wplyw grzybow na rozwoj poziomki, 244-246