BEZPYŁKOWE ZAPYLANIE
K. Stawrakakis, M. Lembicz, Bezpylkowe zapylanie

Słowa kluczowe

zapylanie
rośliny kwaitowe
zapylanie odzwierzęce
grzyby endofityczne
Epichloë
zwierzęcy wektor zapylania grzybów

Abstrakt

Istotność roli zwierząt w rozmnażaniu roślin kwiatowych jest znana każdemu. W takich interakcjach udział biorą m.in. ptaki i nietoperze. Najczęściej jednak uczestniczą w nich liczne i niezwykle zróżnicowane owady takie jak błonkówki i muchówki. Są to wektory uczestniczące w procesie zapylania poprzez przenoszenie pyłku wyprodukowanego przez kwiaty. Czy tylko rośliny mają monopol na wykorzystywanie takich wektorów w procesie zapylania? Okazuje się, że podobny mechanizm wykorzystują niektóre grzyby, w tym grzyby endofityczne – przedstawiciele workowców z rodzaju Epichloë.

K. Stawrakakis, M. Lembicz, Bezpylkowe zapylanie