ŚWIATŁO NIE ZAWSZE PROWADZI DO CELU – KILKA SŁÓW O WPŁYWIE SZTUCZNEGO OŚWIETLENIA NA PRZYRODĘ
Urbanska, Gierszal, Sztuczne osiwetlenie a przyroda, 190-196

Słowa kluczowe

światło
sztuczne oświetlenie
migracja ptaków
środowisko
zanieczyszczenie

Abstrakt

Zwierzęta i rośliny żyją według rytmu opierającego się na 24-godzinnym cyklu. Jest to cecha dziedziczna i zapisana w genach każdego z gatunków. W biologii od dawna opisuje się wpływ naturalnego światła na zachowania i regulacje procesów życiowych organizmów. Próbujemy również od niedawna odpowiedzieć na pytanie o konsekwencje obecności w naturze światła generowanego przez człowieka.

Urbanska, Gierszal, Sztuczne osiwetlenie a przyroda, 190-196