UŻYTEK EKOLOGICZNY „STAW PRZY UL. KACZEŃCOWEJ” TĘTNI ŻYCIEM
Gal, Guzik, Uzytek ekologiczny, 212-213

Słowa kluczowe

staw
ul. Kaczeńcowa
Kraków

Abstrakt

Niewiele jest użytków ekologicznych na terenie miast. W tym kontekście do rangi ewenementu urasta decyzja Rady Miasta Krakowa o utworzeniu na terenie Nowej Huty użytku ekologicznego „Staw przy ul. Kaczeńcowej”. Zgodnie z uchwałą chronione są tam między innymi płazy, ale także wiele innych gatunków zwierząt objętych ochroną prawną. Użytek ten powstał w grudniu 2007 roku.

Gal, Guzik, Uzytek ekologiczny, 212-213