Początki transplantologii
Wszechswiat przed stu laty, 217-219

Słowa kluczowe

transplantologia
Kamczatka

Abstrakt

Począwszy od 1906 roku Aleksy Carrel w instytucie Rockfellera w Nowym Yorku wykonywa badania nad przeszczepianiem całych organów rozmaitych zwierząt, i dzięki udoskonalonej technice operacyjnej i wyjątkowej zręczności doprowadził swe badania, do rezultatów nadzwyczajnych.

Wszechswiat przed stu laty, 217-219