POLSKIE ELIMINACJE KONKURSU PRAC MŁODYCH NAUKOWCÓW UNII EUROPEJSKIEJ
Kronika, 234-235

Słowa kluczowe

Konkurs Młodych Naukowców UE, eliminacje

Abstrakt

15 stycznia 2010 r. odbyły się Polskie Eliminacje Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej. Do finałów zakwalifikowano 16 prac badawczych.

Kronika, 234-235