TURYSTYKA A PRZYRODA – UJĘCIE WSPÓŁCZESNE
mazurski, turystyka a przyroda, 44-46

Słowa kluczowe

turystyka
turysta
środowisko
przyroda

Abstrakt

Wobec mnogości i objętości definicji pojęcia turystyka – wynika to głównie z faktu interesowania się nią przez liczne dyscypliny naukowe i branże gospodarcze, wypada na wstępie uchwycić jej istotę. Otóż nie ulega wątpliwości, iż turystyka jest formą rekreacji, formą wypoczynku i spędzania wolnego czasu. 

mazurski, turystyka a przyroda, 44-46