O CZYM MYŚLI ZWIERZĘ?
chmurzynski, myslenie zwierzat, 251-257

Słowa kluczowe

zwierzęta
myślenie
myślenie obrazowo-ruchowe
myślenie sensoryczno-motoryczne
myślenie abstrakcyjne

Abstrakt

Wiele dzieci chce wiedzieć co zwierzę ma w środku. Później ciekawość się wzbogaca – i gdy patrzymy w mądre oczy psa czy widzimy enigmatyczne spojrzenie siedzącego przed nami kota, nasuwa się nam pytanie: „O czym on myśli?” Mamy jednak w ręku czasopismo przyrodnicze, a nie popołudniówkę, nie należy więc spodziewać się odpowiedzi prostej.

chmurzynski, myslenie zwierzat, 251-257