SZLAK WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH – JEZIORA POŁUDNIOWE
olszowska, szlak wielkich jezior mazurskich, 311-314

Słowa kluczowe

Mazury
wielkie jeziora
szlak wielkich jezior mazurskich

Abstrakt

Czego jak czego, ale wody na Mazurach nie brakuje. Pagórkowaty krajobraz Pojezierza Mazurskiego  został ukształtowany przez skandynawski lodowieckontynentalny, który pozostawił po sobie między innymi głazy narzutowe, sandry, ozy, kemy (elementy rzeźby lodowcowej: stożki, wały garby), ciągi wzgórz morenowych i liczne jeziora, które są jakby powkładane między polodowcowe pagórki. 

olszowska, szlak wielkich jezior mazurskich, 311-314