PTAKI ODMIEŃCE
olszowska, ptaki odmience, 138-139

Słowa kluczowe

ptaki
odmienne osobniki

Abstrakt

Godnym podziwu jest dynamizm żywej przyrody, który przejawia się w rozmaitości form życia, między innymi w różnorodności gatunków. Barwa ciała jest jedną z cech fenotypowych różniących osobniki konkretnego gatunku od osobników innego gatunku. Czasem zdarzają się w gatunku osobniki odmienne kolorystycznie.

olszowska, ptaki odmience, 138-139