Pertti Eloranta, Janina Kwadrans 2012: Illustrated guidebook to common freshwater red algae
Sieminska, Pertti Eloranta, Janina Kwadrans 2012, Illustrated..., 165

Słowa kluczowe

Eloranta
krasnorosty
słodkowodne krasnorosty

Abstrakt

Jest to pięknie wydana w języku angielskim książeczka omawiająca słodkowodne krasnorosty, których przeważnie makroskopowe plechy można napotkać głównie w chłodnych wodach śródlądowych. 

Sieminska, Pertti Eloranta, Janina Kwadrans 2012, Illustrated..., 165