Zaraźliwe Emocje
Rokosz, Knapska, zarazliwe emocje

Słowa kluczowe

empatia
emocje
zaraźliwe emocje
neurony lustrzane
stymulacja emocjonalna

Abstrakt

Biblijny dobry Samarytanin ocalił nieznajomego i zadbał o niego, nie licząc na nagrodę. Dzięki temu, że wielu ludzi postępuje podobnie, nasz świat wydaje się w miarę znośnym miejscem do życia. Zjawisko empatii, definiowane jako zdolność do doświadczania i rozumienia uczuć i myśli innych, często rozumiemy jako współczucie lub pomoc innym. Wiele osób uważa nawet, że jest to podstawa moralnego sposobu postępowania, charakterystyczna wyłącznie dla gatunku ludzkiego. Jednak, jeśli zastanowimy się nad mechanizmem powstawania empatii, okaże się, że jej ewolucyjnych korzeni możemy dopatrzyć się  u organizmów znacznie prostszych niż człowiek (Decety i Lamm, 2006).

Rokosz, Knapska, zarazliwe emocje