Geologiczne przesłanki istnienia Atlantydy
Wszechswiat p100laty

Słowa kluczowe

Atlantyda
mikroby
powodzie
wieloryby
szczur piżmowy

Abstrakt

Od czasu wyprawy afrykańskiej Leona Frobeniusa kwestya Atlantydy zaczęła wzbudzać w niemieckich kołach naukowych żywsze zainteresowanie, a i we Francyi jest ona obecnie roztrząsana wszechstronnie. Zagadnienia geograficzne, geologiczne, fito- i zoogeograficzne, 
wreszcie historyczne nawet pozostają w ścisłym związku z tym przedmiotem, któremu bajeczne podania starożytności nadają urok szczególniejszy.

Wszechswiat p100laty