STWIERDZENIE MARSYLII CZTEROLISTNEJ MARSYLEA QUADRIFOLIA L. W KRAKOWIE
bonk, marsylia czterolistna...

Słowa kluczowe

marsylia czterolistna
Marsylea quadrifolia
Kraków
paproć

Abstrakt

Marsylia czterolistna Marsylea quadrifolia jest wodną paprocią tworzącą rozległe kłącza w przybrzeżnej strefie zbiorników wodnych. Na ogonkach wyrastających z kłączy rozwijają się liście pokrojem przypominające czterolistną koniczynę. Ogonki liściowe mogą wyrastać ponad wodę unosząc liście nad jej powierzchnię (forma emersyjna) lub sięgać jej powierzchni tak, że wynurzone liście pływają p o powierzchni wody (forma submersyjna). Jest to gatunek ciepłolubny występujący naturalnie na południu Europy w różnych typach zbiorników.

bonk, marsylia czterolistna...