WPŁYW TEMPERATUR KRIOGENICZNYCH NA ORGANIZM CZŁOWIEKA NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH KRIOZABIEGÓW
niechcial, wplyw temperatur kriogenicznych na czlowieka

Słowa kluczowe

kriogenika
temperatura kriogeniczna
kriozabiegi
krioterapia
kriokomora

Abstrakt

Kriogenika jest dziedziną nauki zajmującą się bardzo niskimi temperaturami poniżej minus 150 stopni Celsjusza (123 K). Pod względem zastosowań można ją podzielić na małą oraz dużą kriogenikę. Do tej pierwszej zaliczamy dziedziny związane z energią,  przemysłem, pomiarami oraz medycyną, do drugiej zaś badania zajmujące się technologią helową, nadciekłością oraz nadprzewodnictwem. 

niechcial, wplyw temperatur kriogenicznych na czlowieka