Janusz Hereźniak. Mocarze czasu. Pomnikowe drzewa w świecie i na Ziemi Łódzkiej
latowski, Janusz Hereźniak. Mocarze czasu. Pomnikowe

Słowa kluczowe

Hereźniak
drzewa
Ziemia Łódzka

Abstrakt

Bo też istnienie roślin – tych niedoścignionych „biochemicznych fabryk” – wraz z ich przeogromną rozmaitością, zabezpieczało człowiekowi rozliczne potrzeby. Szczególną formacją tych związków był i nadal pozostaje las – byt skomplikowany i w swojej strukturze wielopoziomowy, acz w naturalnych warunkach harmonijnie współistniejący. Z lasem – w zależności od warunków klimatycznych – spotykamy się pod postacią zróżnicowanych typów, od borealnej tajgi po równikową dżunglę. 

latowski, Janusz Hereźniak. Mocarze czasu. Pomnikowe