Wszechświat 1882, nr 31, str. 433-437
Wszechświat 1882, nr 31, str. 433-437

Słowa kluczowe

owady
przemiany owadów

Abstrakt

O PRZEMIANACH OWADÓW (METAMORPHOSES INSECTORUM ) PODAŁ D-R J. S Z N A B L .

Dawne podania ludowe przekazały nam mnóstwo strasznych stworzeń, które miały niegdyś trapić biednego człowieka; brzydkie bazyliszki zabijały go swym wzrokiem, ogromne smoki wybierały zeń coroczną daninę, straszliwe węże  morskie pochłaniały całe okręty, inne dzikie bestyje stosownie do potrzeby przemieniały swe kształty; wierzono w istnienie tych dziwolągów, którym wyobraźnia zwykle nadawała ogromne rozmiary.

 

Wszechświat 1882, nr 31, str. 433-437