CHRONOPSYCHOLOGIA W ZARYSIE – PRZEGLĄD BADAŃ I PRAKTYCZNYCH ZASTOSOWAŃ
Gora, chronopsychologia

Słowa kluczowe

chronopsychologia
badania chronopsychologiczne
zegar biologiczny
struktury mózgu
chronotyp

Abstrakt

Sama nazwa dziedziny składa się z trzech członów greckich słów, kolejno oznaczających czas (χρόvoς = chronos), następnie duszę, „psyche” (ψυχή) oraz wiedzę, słowo, rozumowanie (λόγος = logos). Można zatem w szeroki i ogólny sposób stwierdzić, iż  chronopsychologia to nauka, której celem jest poznanie wzajemnych zależności pomiędzy czasem a psychiką człowieka, rozumianą najczęściej w kategoriach sprawności psychomotorycznej, ale i również samopoczucia. Obszary praktycznych zastosowań badań chronopsychologicznych dotyczą głównie pracy zmianowej, zjawiska jet lag oraz analizy rytmów biologicznych, w tym rytmów okołodobowych, ultradobowych i infradobowych.

Gora, chronopsychologia