WSKAŹNIKI JAKOŚCI GLEB I WÓD POWIERZCHNIOWYCH
Halecki, wskazniki jakosci gleb

Słowa kluczowe

gleby
wody powierzchniowe
wskaźnik jakości gleby
trofizm gleby
oczyszczanie wody

Abstrakt

Gleba stanowi ważny element w diagnozie każdego siedliska lądowego. Indeksy oceniające jej cechy związane są z właściwościami gleby w zróżnicowanych warunkach. Istnieje dość spora grupa indykatorów  jakości gleb, świadczących o jej morfologii oraz tempie rozkładania materii organicznej. W pracach inżynierskich, gdzie rekultywacja terenu i określenie składu gatunkowego roślin są wymagane, ważne jest określenie potencjalnej produkcyjności gleby. Dlatego  obecnie opracowuje się nowe wskaźniki przedstawiające
gradient trofizmu gleb, szczególnie w zbiorowiskach leśnych.

Halecki, wskazniki jakosci gleb