ASTROCYTY A DEPRESJA
Smialowska, Domin, Astrocyty a depresja

Słowa kluczowe

astrocyty
depresja
zaburzenia funkcji gleju
sieci astrocytarne
zwierzęce modele depresji

Abstrakt

Choroby afektywne, a wśród nich depresja, stanowią ogromny i narastający problemem dotyczący ponad 120 milionów ludzi w Europie i Stanach Zjednoczonych. Psychiatrzy i neurolodzy, tacy między innymi jak Kessler i współpracownicy, Menard i współpracownicy, w badaniach z lat 90. XX w. i początków XXI wieku podają, iż depresja dotyka blisko 1/5 populacji ludzi. Wciąż jednak mechanizmy związane z patogenezą depresji nie są w pełni poznane,  a leczenie jest nieskuteczne u około 30% pacjentów.

Smialowska, Domin, Astrocyty a depresja