WALORY PRZYRODNICZE RZEKI DRWINKI
Szczepka, walory przyrodnicze Drwinki

Słowa kluczowe

Drwinka
rzeka Drwinka
Kraków

Abstrakt

W południowej części Krakowa, w rejonie osiedli Piaski Nowe i Kozłówek znajduje się bardzo cenne pod względem przyrodniczym miejsce. To niewielka, mająca około 6km długości rzeka Drwinka, wpływający do niej potok Basta oraz przyległe do nich tereny. Drwinka swoje źródła ma na terenie wspomnianego osiedla Piaski Nowe, swój bieg kończy wpływając do Drwiny.

Szczepka, walory przyrodnicze Drwinki