CHOROBY RZADKIE, CZYLI CODZIENNOŚĆ W NEUROLOGII
Joanna Pera, choroby rzadkie...

Słowa kluczowe

choroby rzadkie
neurologia
mózg

Abstrakt

Choroby rzadkie rozpatrywane indywidualnie są rzadkie, ale z powodu swej liczebności dotyczą wielu osób. Ich rozpoznanie jest często złożonym i długim procesem – ok. 60% pacjentów z rzadkimi chorobami neurologicznymi nie ma diagnozy. Także leczenie zwykle jest trudne i wymaga wielodyscyplinarnego podejścia.

Joanna Pera, choroby rzadkie...