RÓŻNICA POMIĘDZY ZWIERZĘCIEM A ROŚLINĄ przez Edwarda Strasburgera Prof. Uniw. w Bonn
przed 100laty

Słowa kluczowe

plasimodium

Abstrakt

Jeśli przez pewien czas w cieplarni, przeznaczonej na hodowlę roślin, trzymać będziemy warstwę drobno połupanej kory garbarskiej, to na powierzchni takiego sztucznego pokładu, zastępującego ziemię, ukażą się bryłeczki żółtego śluzu, w szczególny sposób rozgałęzione. Badając je bliżej, spostrzeżemy, że się z miejsca na miejsce przenoszą; w jednem miejscu wpełzają pod powierzchnię, aby w innem znów się na wierzch wysunąć, a ówdzie po doniczce lub tyczce kwiatowej spinają się nawet do góry. Garbarze zowią te kawałki śluzu „kwiatem kory garbarskiej" (Lohbluthe), my zaś nadajemy im nazwę pierwoszczni lub z łacińska plasmodium (fig. 1). 

przed 100laty