Dave Goulson. Łąka.
St. Knutelski, Dave Goulson. Łąka.

Słowa kluczowe

łąka
badania biologiczne
ekosystem
Dave Goulson

Abstrakt

Przyroda jest systemem niesłychanie różnorodnym, złożonym i bardzo delikatnym. Jesteśmy jej integralną częścią, mamy ją w pobliżu, choć jej często nie dostrzegamy, nie rozumiemy i zwykle nie doceniamy. Na całym świecie obserwuje się dynamiczny rozwój wielkich centrów miejskich i coraz więcej ludzi korzysta z dobrodziejstw przyrody, także na obszarach rolniczych. Książka Dave’a Goulsona pt. „Łąka” ukazuje czytelnikowi pewne przestrzenie życia wokół nas, które na co dzień pozostają niezauważalne i pozwala zagłębić się w naturalne historie życiowe niektórych zwierząt oraz roślin na farmie francuskiej wsi. W międzyczasie dostarcza wielu nieoczekiwanych zwrotów do znacznie szerszych, a czasem nawet osobistych spostrzeżeń o bardzo interesujących odkryciach naukowych, tym samym przybliżając zarówno życie innych organizmów żyjących wśród i wokół nas, jak również sens prowadzenia badań biologicznych.

St. Knutelski, Dave Goulson. Łąka.