ZERO U MAJÓW
Szyszkowicz, zero u majow, 155-161

Słowa kluczowe

liczby
zero
Majowie

Abstrakt

Majowie posiadali swoje pismo oraz system liczbowy. Liczby zapisywali używając tylko trzech prostych znaków, kropki, kreski oraz zera. Na bazie tych symboli opracowali 20 cyfr, od 0 do 19. Stosowali system pozycyjny. To pozwoliło im przedstawić dowolną wartość liczbową. Zero miało różne reprezentacje, od prostego kształtu muszli po figurę ludzkiej postaci.

Szyszkowicz, zero u majow, 155-161