NIE STRESUJ SIĘ! – CZYLI O RÓŻNYCH ASPEKTACH STRESU I BADAŃ NAD STRESEM
Wilczkowski, nie stresuj sie, 223-231

Słowa kluczowe

stres
układ nerwowy
mózg
hormony
modele zwierzęce

Abstrakt

Stres to pojęcie, które, mimo że znane prawie każdemu, często wiąże się z licznymi niedomówieniami. Patrząc na stres z perspektywy organizmu można zdefiniować go jako alarmowy stan ciała, który jest odpowiedzią na pewnego rodzaju zmianę w środowisku i pojawia się, by tej zmianie sprostać. Związane jest to z szeregiem procesów fizjologicznych, w których kluczowe znaczenie mają układ nerwowy, w tym między innymi mózg oraz hormony, powszechnie określane jako stresowe. Większość informacji na temat wpływu stresu na mózg i zachowanie udało się uzyskać dzięki badaniom z wykorzystaniem modeli zwierzęcych. Jak pokazują owe badania, szczególnie niebezpieczny jest długotrwały stres, bowiem może on być przyczyną patologicznych adaptacji, które zachodzą w strukturach mózgowych  zaangażowanych na przykład w pewne formy pamięci, upośledzając tym samym ich działanie.

Wilczkowski, nie stresuj sie, 223-231