PROF. ZW. DR HAB. CZESŁAW JURA (1927–2020). WSPOMNIENIE O WSPANIAŁYM NAUKOWCU – ENTOMOLOGU I WYCHOWAWCY AKADEMICKIM
Klag, Czeslaw Jura nekrolog

Słowa kluczowe

Czesław Jura
ENTOMOLOGIA

Abstrakt

Profesor Czesław Jura urodził się w Nowym Sączu w roku 1927 i tam skończył szkołę podstawową i średnią. Po przyjeździe do Krakowa w 1948 roku rozpoczął studia na wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UJ (od 1952 roku Wydział Biologii i Nauk o Ziemi). Po ich ukończeniu zaczął pracować naukowo w bardzo trudnych stalinowskich czasach. W tym okresie Uniwersytetowi Jagiellońskiemu zabrano prawa nadawania stopni doktorskich. Dlatego, by zdobyć doktorat magister Jura wyjechał do Wrocławia, gdzie w 1956 roku przygotował i obronił pracę doktorską pod kierunkiem profesora Kazimierza Sembrata. Po powrocie do Krakowa rozpoczął pracę w Zakładzie kierowanym przez profesora Stanisława Smreczyńskiego. Podstawę do wielkiej kariery naukowej zdobył  jednak dzięki możliwościom pracy w najlepszych ośrodkach naukowych świata. Zaraz po doktoracie wyjechał do Holandii, do Instytut Embriologicznego Królewskiej Akademii Nauk, gdzie wykonał badania będące podstawą jego pracy habilitacyjnej. Potem udał się do Stanów Zjednoczonych do sławnego uniwersytetu Yale.

Klag, Czeslaw Jura nekrolog