Zjawiska krasowe Krakowa

Słowa kluczowe

jaskinie
paleokras
Wyżyna Krakowska

Abstrakt

Zjawiska krasowe powszechnie występują na terenie Krakowa. Wymienić należy 59 jaskiń, formy powierzchniowej rzeźby krasowej, formy kopalnego krasu i źródła krasowe. Zjawiska te są rozwinięte w wapieniach jury górnej, które tworzą zręby na obszarze miasta. Najdłuższą jest Jaskinia Twardowskiego-Niska mierząca 610 m. Natomiast najbardziej znaną jest Smocza Jama, która była wzmiankowana już w średniowiecznych kronikach. Wynikało to z położenia jaskini w centrum miasta, u stóp wzgórza z Zamkiem Wawelskim. Większość znanych jaskiń to formy reliktowe. Smocza Jama została uformowana przez przepływ ascenzyjnych, ciepłych wód. Część jaskiń była zapewne w przeszłości zalewana wodami
Wisły, na co wskazują żwiry i piaski znajdowane w ich wnętrzu.