Tom 124 Nr 10-12 (2023): Wszechświat 124 10/12 2023
Wszechświat 124 10/12 2023

Projekt pt. „Tydzień Mózgu w Krakowie” został dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej MEiN) w ramach Programu Doskonała Nauka II oraz PAN.