Klimat Krakowa i jego wpływ na jakość życia mieszkańców w perspektywie zmiany klimatu

Słowa kluczowe

miejska wyspa ciepła
zmiana klimatu
zanieczyszczenia powietrza
opady atmosferyczne
Kraków

Abstrakt

Klimat lokalny Krakowa jest kształtowany przez położenie miasta w dolinie Wisły i osłonięcie z trzech stron wypukłymi formami terenu oraz przez oddziaływanie zabudowy miejskiej i procesów związanych z funkcjonowaniem miasta. Miejską wyspę ciepła w Krakowie należy analizować osobno w dwu strefach wysokościowych, a opady atmosferyczne są znacznie większe w południowej niż północnej części miasta, która znajduje się w cieniu opadowym. Niekorzystne warunki aerosanitarne są po części skutkiem częstego występowania warunków pogodowych nie sprzyjających dyspersji zanieczyszczeń, które w dużym stopniu uwarunkowane są położeniem miasta w dolinie Wisły. Prognozowany dalszy wzrost temperatury globalnej prawdopodobnie spowoduje, że Kraków będzie doświadczał pod koniec XXI w. od 20 do 50 więcej dni gorących rocznie niż w latach 1971–2000.