Mózgowe mechanizmy podejmowania decyzji: rola układów neuromodulacyjnych

Słowa kluczowe

podejmowanie decyzji
dopamina
noradrenalina
podejmowanie ryzyka
heurystyki

Abstrakt

Podejmowanie decyzji to proces, w którym myśli zamieniają się w działania, zmieniają nasz świat i kształtują nasze życie. Mózgowe mechanizmy podejmowania decyzji obejmują zarówno struktury i procesy w korze mózgowej, jak i mechanizmy podkorowe. Ważną rolę w podejmowaniu decyzji odgrywają katecholaminowe układy neuromodulacyjne: układ dopaminergiczny i noradrenergiczny. Dopamina w ludzkim mózgu jest związana z procesami motywacyjnymi, motorycznymi oraz poznawczymi – pełni ważną rolę w procesie uczenia i poszukiwania nagród. Noradrenalina reguluje poziom pobudzenia organizmu i wpływa na przetwarzanie informacji w korze mózgowej oraz procesy zapamiętywania i przypominania. Te dwa neuromodulatory kształtują więc procesy decyzyjne, które odpowiadają za nasze wybory, przyczyniając się na przykład do zwiększonej skłonności do ryzyka i do wybiórczego przetwarzania informacji przed podjęciem decyzji. Dowody na takie oddziaływania pochodzą z badań nad zwierzętami, ale również z badań z udziałem ludzi w obrębie psychologii i neuronauki. W niniejszym artykule omawiam wyniki kilku z tych badań, kładąc szczególny nacisk na wpływ układu noradrenergicznego na podejmowanie złożonych decyzji.