Tom 125 Nr 1-3 (2024): Wszechświat 125 1/3 2024
Wszechświat 125 1/3 2024

Projekt pt. „Tydzień Mózgu w Krakowie” został dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej MEiN) w ramach Programu Doskonała Nauka II oraz PAN.