Tom 113 Nr 10-12 (2012): Wszechświat 113 10/12 2012
Wszechświat 113 10/12 2012

SYLWETKI WIELKICH POLSKICH UCZONYCH

Włodzimierz Korohoda
330-332
W STULECIE ŚMIERCI WIELKIEGO UCZONEGO PRZYRODNIKA
korohoda, Strasburger, 330-332

Kronika

Joanna Gerc, Magdalena Niedziałkowska
328-330
VII MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM EKOLOGII ŁOSIA
kronika,328-330